O pracowni Badania psychologiczne Cennik badań Rekrutacja i selekcja Oferty pracy Partnerzy Kontakt i lokalizacja

Rekrutacja i selekcja

 
Dla firm

Firmy poszukujące pracowników zachęcamy do podjęcia współpracy z Pracownią Psychologiczną LOBI w zakresie rekrutacji i selekcji personelu. Jest to usługa skierowana do pracodawców poszukujących kompetentnych, sumiennych i profesjonalnych pracowników.

Projekty rekrutacyjne prowadzimy według sprawdzonego i efektywnego modelu, który został przedstawiony poniżej:

Etap I. Określenie szczegółowych potrzeb i oczekiwań Firmy.
Etap pierwszy to przede wszystkim poznanie otoczenia Państwa Firmy, ustalenie szczegółów dotyczących przebiegu procesu rekrutacji oraz wykorzystanych narzędzi rekrutacyjnych, dokładna analiza stanowiska pracy, przygotowanie profilu kandydata.

Etap II. Wybór źródła pozyskania kandydatów.
W zależności od rodzaju prowadzonej rekrutacji i selekcji zostanie wybrane najlepsze źródło pozyskiwania kandydatów. Do wyboru mogą być: wewnętrzna baza poszukujących pracy, środki masowego przekazu: prasa, Internet, udział w Targach pracy, działania bezpośrednie typu Direct Search, Executive Search lub działania niekonwencjonalne.

Etap III. Proces selekcji.
Po wybraniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych kolejnym krokiem będzie wstępna selekcja kandydatów. W zależności od specyfiki stanowiska, wymagań wobec przyszłych pracowników zostanie zastosowane odpowiednie narzędzie selekcyjne, którym może być, wywiad telefoniczny, wywiad psychologiczny lub kompetencyjny, testy psychologiczne, testy zawodowe i testy kompetencyjne, próbki pracy, Assesment Centre, kontrola dokumentów i referencji.

Etap IV. Prezentacja wyselekcjonowanych osób.
Po ostatecznej selekcji otrzymujecie Państwo dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów oraz informacje uzyskane podczas całego procesu rekrutacyjnego w formie raportu z rekrutacji.

Etap V. Spotkanie z Pracodawcą
Podczas tego etapu dochodzi do spotkania Państwa z wybranymi kandydatami i do podjęcia ostatecznej decyzji.

Korzyści wynikające ze współpracy z Pracownią Psychologiczną LOBI to:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy jakie pochłania samodzielne przygotowanie ogłoszeń, ich emisja i selekcja dokumentów, wstępna weryfikacja kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne, testy psychologiczne i sprawdzenie ich referencji
 • Obiektywna i kompleksowa ocena kompetencji wybranych kandydatów
 • Zatrudnienie pracownika, dopasowanego do wymagań stanowiska pracy i kultury organizacyjnej Państwa firmy
 • Dyskrecja i poufność procesu rekrutacyjnego
 • Atrakcyjna cena
 • Gwarancja na zatrudnionego pracownika

Szczegółowe informacje o rekrutacji i selekcji pod numerem telefonu 507050686

Dla kandydatów

Pracownia Psychologiczna LOBI oferuje osobom poszukującym pracy pomoc w zakresie:

 • Diagnozy predyspozycji zawodowych i możliwości kariery zawodowej
 • Oceny swoich mocnych i słabych stron
 • Opracowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
 • Przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i do sesji Assesment Center
 • Rozwoju umiejętności psychospołecznych
 • Efektywnego zarządzania karierą zawodową

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 507050686