O pracowni Badania psychologiczne Cennik badań Rekrutacja i selekcja Oferty pracy Partnerzy Kontakt i lokalizacja

Badania psychologiczne

 

Kogo badamy?

 

Pracownia Psychologiczna LOBI prowadzi badania dla:

 • Kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Kierowców – amatorów kat.: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T
 • Osób kierujących pojazdem służbowym (np. przedstawiciel handlowy, przedstawiciel medyczny)
 • Kierowców rajdów krajowych i międzynarodowych
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców taksówek osobowych i bagażowych
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Kierowców tramwajów
 • Kierowców skierowany przez policję w związku z: przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych, spowodowaniem wypadku drogowego, prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.
 • Operatorów: maszyn budowlanych, maszyn drogowych, suwnic, maszyn wyciągowych, wózków widłowych i akumulatorowych, platform, podnośników.
 • Osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 • Osób wykonujących prace na wysokości.

Przebieg badania psychologicznego

 

Etapy badania psychologicznego:

 • Badanie cech osobowości: testy osobowości i temperamentu
 • Ocena sprawności intelektualnej: badanie koncentracji, uwagi, spostrzegawczości
 • Ocena sprawności psychofizycznej: badania aparaturowe
 • Wyniki badania i informacja zwrotna
 • Wydanie orzeczenia

Ważne informacje dla osób badanych

 

Na badania należy zgłosić się z:

 • Dowodem osobistym
 • Prawem jazdy
 • Skierowaniem na badania (wydanym przez pracodawcę)
 • Skierowaniem z Komendy Policji (w przypadku osób skierowanych za przekroczenie punktów lub jazdę pod wpływem alkoholu)
 • Okularami do chodzenia lub czytania w przypadku osób z wadą wzroku
UWAGA!

 • Na badania należy przyjść w dobrej kondycji psychofizycznej
 • 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu

Rejestracja na badania psychologiczne

 

Rejestracja telefoniczna pod nr 507 050 686, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.
 

Rejestracja w siedzibie Pracowni Psychologicznej LOBI od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


 

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz.U. z 2005r. nr.69; poz. 622 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 19 grudnia 2006r.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujacych pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2007r, nr.178; poz. 1264).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U z 2010 nr 131; poz. 888).